>>> Forsiden/Bøker/Verdivalg i krig og fred

CONFLUX forlag har publisert følgende bøker:

Verdivalg i krig og fred

12 essays om ledelse og overlevelse

Hvordan skaffe seg innflytelse og påvirkningskraft i samfunnet, samtidig som man bevarer sin integritet?

Forfatteren deler personlige overveininger,utilslørte hensikter, seiersøyeblikk, store og små nederlag. Vi får se hvordan makt og lederskap utøvdes på godt og vondt. Boken vitner om innsats, ærlighet og evne til nytenkning i sentrale posisjoner i den offentlige forvaltning.

Bernt H. Lund:

  • statsviter
  • politisk fange i Sachsenhausen
  • formann i Clarté
  • aktiv fredsarbeider
  • rektor og innovatør for sosialarbeiderutdanningen
  • sykehusrådmann
  • finansrådmann
  • urbanist
  • departementsråd og ambassadør i Namibia og Angola

Disse og flere virkefelt er reflektert i boken. I dag er det klimapolitikk Bernt H. Lund setter øverst på den politiske dagsorden. Det er tema for bokens første essay.

Det viktigste er å kunne se sine nærmeste i øynene uten å skamme seg sier forfatteren Lund. Altfor ung måtte han ta livsavgjørende valg i forhold til konfrontasjon eller samarbeid, og det har preget hele hans liv som politiker, administrator og leder.