>>> Forsiden/Om oss

Om oss

Hva gjør vi?

  • Gir ut bøker

Conflux vil være en plattform for folk som ønsker å utvikle prosjekter i bokform. Vi arbeider i team der forfatteren er sentral aktør. Suksesskriteriene er at et samlet team opplever entusiasme for ideen og tro på resultatet.

Hva liker vi?

  • Oppfinnsomhet i sammensetting av team og portefølje
  • Kvalitet i innhold og presentasjon
  • Kompleksitet og mange perspektiv
  • Forskningsbasert begrunnelse av praksis
  • Lønnsomhet for forfatter og forlag

Conflux vil bidra til møter på tvers av fag og kulturer, og til rom for skaperkraft. Vår visjon er å bidra til felleskapet i fellesskap. Bøkene er våre visjonsbærere.

Hvordan arbeider vi?

  • Legger vekt på prosessen fra ide til bok
  • Inviterer inn kompetanse som vil gjøre boken bedre
  • Gir unik form til unikt innhold
  • Arbeidet med boken og arbeidet for å finne gode markedsplasser, kvalifiserte ambassadører og effektive salgskanaler drives paralellt

Conflux arbeider metodisk etter prinsipper som fremmer flyt og utvikling av ideer. Det gir gjerne overraskende og bemerkelsesverdige resultat.