>>> Forsiden/Bøker/Medvirkning, samhandling og sikkerhet

CONFLUX forlag har publisert følgende bøker:

Medvirkning, samhandling og sikkerhet

IKT i helsetjenesten

Tittel: Medvirkning, samhandling og sikkerhet

IKT i helsetjenesten

Redaktør: Torunn Vatnøy

Forlag: Conflux

ISBN: 978-82-997273-4-1

Pris: 360,-

Kjøp boken her!

Om boken

Medvirkning, samhandling, sikkerhet er en bok som skal inspirere studenter og helsepersonell og gjøre dem bedre i stand til å ta i bruk IKT til beste for pasienten.

Boken kan også brukes som en håndbok og som en bok til hjelp for ledere i strategi- og utviklingsarbeid i helsetjenesten.

Boken viser hvordan IKT kan bidra til å:

  • effektivisere og forenkle arbeidsprosesser
  • øke den reelle pasientmedvirkning
  • øke kvaliteten på helsehjelpen
  • legge til rette for samhandling og god kommunikasjon mellom helsepersonell og mellom helsepersonell og pasient, samtidig som taushetsplikten og pasientens integritet blir ivaretatt.

Leseren vil også finne ordforklaringer, oversikt over nettsteder med helseinformasjon, oversikt over journalsystemer og hovedleverandører i de ulike sektorer og mange andre nyttige referanser.

Torunn Vatnøy

Om redaktøren

Bokens redaktør er intensivsykepleier ved Sørlandet Sykehus Arendal og er daglig i kontakt med pasienter og teknologi.

Torunn Vatnøy har master i helseinformatikk fra Høgskolen i Agder og Universitetet i Ålborg og har i flere år arbeidet med undervisning og veiledning for sykepleierstudenter ved høgskolen i Agder. Det er denne kombinasjonen av utdanning og praksis som har motivert henne til å lage boken.

Forfattere

Annebeth Askevold, sjefrådgiver ved KITH AS, Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren.

Grete Bach, seniorrådgiver ved KITH AS, Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren.

Liv Berit Fagerli, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.

Mariann Fossum, høgskolelektor, doktorgradsstudent og studiekoordinator for videreutdanning i helse- og sosialinformatikk ved Høgskolen i Agder.

Cornelia M. Ruland, forskningssjef på senter for pasientmedvirkning ved Rikshospitalet og professor ved medisinsk fakultet ved universitetet i Oslo

Eva Skipenes, sikkerhetsrådgiver ved NST, Nasjonalt senter for telemedisin.

Solbjørg Terjesen, høgskolelektor ved Høgskolen i Agder

Torunn Vatnøy, intensivsykepleier ved Sørlandet Sykehus Arendal

Jostein Ven, seniorrådgiver ved KITH AS, Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren.

Aktuell bok: Medvirkning, samhandling og sikkerhet

Se redaktøren av boken "Medvirkning, samhandling og sikkerhet" snakke om boken:

Video hos sykepleierforbundet