>>> Forsiden/Bøker/En fremtid uten frykt for miner

CONFLUX forlag har publisert følgende bøker:

En fremtid uten frykt for miner

10 år med Minekonvensjonen

Tittel: En framtid uten frykt for miner

10 år med Minekonvensjonen

Redaktør: Christian H. Ruge

Forlag: Conflux

ISBN: 978-82-997273-6-5

Pris: 298,-

Kjøp boken her!

Boken er utsolgt fra lager, ta kontakt med forlaget

  • Hvorfor blir fattige hardere rammet av miner enn andre?
  • Hvilken rolle har landminer spilt i militær strategi?
  • Hvilken betydning har sivilsamfunnet i kampen for en tryggere verden?
  • Har Minekonvensjonen hatt noen virkning?

I 2007 er det 10 år siden Minekonvensjonen ble undertegnet. I denne boken skriver norske mineeksperter engasjert og personlig om sine erfaringer med minearbeid før og etter konvensjonen. Utenriksminister Jonas Gahr Støre har skrevet forordet, og utgivelsen er støttet av UD. Boken er illustrert med bilder fra minearbeid i flere land.

Dette er første gang bredden i den norske mineekspertisen samles mellom to permer. Boken gir et engasjert og personlig gløtt inn i en virkelighet preget av politikk, diplomati, solidaritet og framtidshåp. Mineproblemet er svært sammensatt, og teknologi og strategi er viktige ingredienser. Dypest sett handler det imidlertid om menneskers livsvilkår.

Christian H Ruge

Om redaktøren

Christian H. Ruge er selvstendig rådgiver i internasjonale spørsmål, særlig knyttet til humanitære konsekvenser av krig og konflikt.

Han er for tiden i permisjon fra Fafo, der han siden 2001 har jobbet med sikkerhetsspørsmål. I 1997 koordinerte han sivilsamfunnets aktiviteter under Oslo-konferansen og jobbet fram til 2001 som policyrådgiver i Norsk Folkehjelps mineenhet.

Forfattere

Marit Gjertsen er født i 1968 og vokste opp i Salangen i Troms. Hun er utdannet i dokumentarfilm og TV-journalistikk ved Distriktshøgskulen i Volda. Gjertsen har jobbet 7 år i NRK som fotograf og redigerer. Siden 2000 har hun undervist i fotografering og redigering for studenter fra hele verden ved Visuelle Kulturstudier ved Universitetet i Tromsø http://www.uit.no/

Kristian Berg Harpviken er sosiolog og nestleder ved PRIO, Institutt for fredsforskning. Som en av Norges fremste Afghanistankjennere har han mange år med bistandsarbeid, forskning og feltarbeid bak seg. Berg Harpviken var en av initiativtakerne til Felleskampanjen mot landminer i 1994, og i 1999 etablerte han forskningsprosjektet Assistance to Mine Affected Communities (AMAC). http://www.prio.no/

Sara Sekkenes er natur- og samfunnsgeograf med spesialisering på utviklingsproblematikk. Hun leder mine- og håndvåpenarbeidet i FNs Utviklingsprograms (UNDP) Conflict Prevention an Recovery Team. Hun har tidligere vært tilknyttet norsk Folkehjelps mineenhet, som policyrådgiver og som leder av mineprogrammet i Mosambik og prosjekter i Angola. http://www.undp.org/bcpr/

Per Nergaard er leder for Norsk Folkehjelps mineenhet. Han har arbeidet med mineproblemet for Norsk Folkehjelp siden 1993, i Malawi, Bosnia og Mosambik og har siden 1999 hatt ansvar for organisasjonens operative minevirksomhet. Nergaard er løytnant fra Forsvaret. http://www.npaid.org/

Håvard Bach leder seksjonen for operative metoder ved Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD). Til 1999 jobbet han i Norsk Folkehjelp, der han blant annet ledet organisasjonens største mineprogram i Angola gjennom flere år. Bach er spesialist på bruk av hunder til minerydding, og fungerer som rådgiver for mineoperasjoner over hele verden. http://www.gichd.org/

Hans Husum, Merete Taksdal og Saeed Zandi leder Tromsø Mineskadesenter (TMC), et kompetanse- og forskningssenter som jobber for å sikre fattigfolks overlevelse i krigs- og mineskadde fattigland i Sør, med prosjekter i Asia, Midtøsten og Afrika. TMC er en frittstående stiftelse under universitetssykehuset i Nord-Norge, tilknyttet Trauma Care Foundation og WHO. http://www.traumacare.no/

Trine Riis Hansen er bistandsrådgiver i Atlas-alliansen med særlig ansvar for å følge opp arbeidet med mineofres rettigheter. Hun har tidligere jobbet i Kambodsja og Etiopia og er nestleder i Forum for Utvikling og Miljø. http://www.atlas-alliansen.no/

Lena Eskeland har arbeidet for Røde Kors siden 1998 og er nå koordinator for Norges Røde Kors minearbeid. Hun har i arbeidet for den Internasjonale Røde Kors-komiteens (ICRC) Arms Unit og har de siste årene vært tilknyttet ICRCs operasjonelle minesektor på hovedkontoret og som minedelegat i en rekke rammede land. http://www.redcross.no/

Preben Marcussen er rådgiver i Norges Røde Kors internasjonale avdeling, med spesielt ansvar for våpen- og minespørsmål. Han har i flere år vært sentral i norsk og internasjonal sivilsamfunnsinnsats for å styrke og videreutvikle internasjonal humanitærrett. http://www.redcross.no/

Mark Taylor er fagsjef ved Fafo Institutt for Anvendte Internasjonale Studier, der han bl.a. arbeider med tema knyttet til vold, menneskets sikkerhet og FN-systemets evne til å respondere på konfliktsituasjoner. Før han begynte ved Fafo i 1996, arbeidet han i Palestina med menneskerettighetssaker og for FN. http://www.fafo.no/