>>> Forsiden/Bøker/Integrativ supervisjon og organisasjonsutvikling

CONFLUX forlag har publisert følgende bøker:

Integrativ supervisjon og organisasjonsutvikling

filosofiske og sosialvitenskapelige perspektiver

Tittel: Integrativ supervisjon og organisasjonsutvikling

filosofiske og sosialvitenskapelige perspektiver

Forfatter: Hilarion G. Petzold

Forlag: Conflux

ISBN: 978-82-92948-03-3

Pris: 498,-

Kjøp boken her!

Om boken

Et grunnlagsverk innen moderne supervisjon

Boka beskriver både teorier og praktiske metoder for å utvikle lederes og medarbeideres kompetanse og prestasjoner. Vi blir kjent med metoder for teamarbeid og ressursstyring, samt teknikker for analyse av organisasjonskulturer og maktstrukturer. Forfatteren fokuserer på ressurser, innovasjon og kreativitet.

Boka er et bidrag til dyptpløyende refleksjon. Dette et referanseverk og en grunnlagstekst for hele supervisjon-, coaching- og organisasjonsrådgivningsfeltet.

Samtidig er dette en håndbok med konkrete forslag til metoder og teknikker som gjør at du kan arbeide innovativt med maktproblematikk, personlig utvikling og ansvarlig kollegialitet.

Om forfatteren

Hilarion G. Petzold har studert filosofi, russisk ortodoks teologi, psykologi, pedagogikk samt medisin i Paris. (dr. teol. 1968, dr. philos. 1971, dr. philos. 1979). Han var i perioden 1979-2004 professor i psykologi, klinisk bevegelsesterapi og psykomotorikk ved Vrije Universitet Amsterdam, og fra 1989 har han ledet studieprogrammet for supervisjon samme sted. Han er også gjesteprofessor ved Donau-Universität Krems, i Østerrike.

Videre er Petzold en av grunnleggere av Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit (1982). Han har drevet internasjonalt praktisk arbeid med organisasjons- og personalutvikling for blant annet Volkswagen og ?koda. Han er også ansvarlig redaktør av den tverrfaglige internettavisen SUPERVISION.

I analysen "Supervision auf dem Prüfstand" (Petzold, Schigl et al 2002) ble supervisjonsforskningen for første gang vurdert internasjonalt samtidig som man utviklet et bredt forskningsprogram for supervisjon der man behandlet både felt-, prosess- og effektforskning.

Nyttig bok

Et forsiktig overslag viser at man i Tyskland bruker 75 millioner Euro årlig på supervisjon. Det er et hav av tilbud om supervisjon, coaching og organisasjonsrådgivning. Hva virker og hva virker ikke? Når gjør coaching vondt verre?

Denne boka anbefales alle som ønsker å kvalitetssikre rådgivningstjenestene de kjøper eller tilbyr. Boka ønsker også å fremme menneskelighet i profesjonell praksis. Den anbefales dermed alle som arbeider i feltet eller er studenter på veien dit.

I noen felt er veiledning et innarbeidet begrep i Norge og blir brukt synonymt med supervisjon. Boka er oversatt fra tysk av Hilde Bastigkeit. Faglige rådgivere ved oversettelsen og tilretteleggingen er Silvia Breuss Grøndahl og Ingunn Vatnøy.