>>> Forsiden

Nyheter

BYEN SOM FAMILIE

ESPEN HAAVARDSHOLM OM BOKEN:

Finn Schaus Grevlingens time, og Svein Robberstads, Byen som familie er oppvekstskildringer med stort personlig trøkk som får en ekstra dimensjon ved å bli lest i sammenheng, les mer på vår facebookside, Conflux forlag

Byen som familie

BARBARA CZAPRAN: UTSTILLING I TEGNERFORBUNDET 2015

Stillheten er mitt papir, var navnet på utstillingen som viste tredimensjonale objekter. Boken ble utstillt som eget objekt

Tegnerforbundet

Stillheten er mitt papir

ARTSY'S JOSEF ALBERS PAGE

"Abstraction is real, probably more real than nature." Josef Albers

Les mer

Fargenes samspill

Kurs

Den unike stemmen

27.-30. januar 20111

Borge hotell, Husøy utenfor Tønsberg

Informasjon

Bøker

Stillheten er mitt papir

Forfatter: Barbara Czapran, Aasne Linnestå

Pris: 250

Les om boken

Byen som familie

Forfatter: Svein Robberstad

Pris: 258

Les om boken

Aksepter deg selv

Forfatter: Ilse Sand

Pris: 298

Les om boken