CONFLUX forlag har publisert følgende bøker:

 

 
En framtid uten frykt for miner - 10 år med Minekonvensjonen

 

 
Fortellingen om fangenskapet


 
Medvirkning, samhandling og sikkerhet
- IKT i helsetjenesten


Livet rett og slett

 

 
Identitet

 

Snitt

 

 
SEX - Gleder og skuffelser

 

 
Nasjonens barn

 

 
Integrativ supervisjon og organisasjonsutvikling

 

 
Klikk her for å bestille bøker!
conflux er stolte over å presentere

MEDVIRKNING, SAMHANDLING OG SIKKERHET
- IKT i helsetjenesten

Torunn Vatnøy (red)

Om boken


Medvirkning, samhandling, sikkerhet er en bok som skal inspirere studenter og helsepersonell og gjøre dem bedre i stand til å ta i bruk IKT til beste for pasienten.

Boken kan også brukes som en håndbok og som en bok til hjelp for ledere i strategi- og utviklingsarbeid i helsetjenesten.

Boken viser hvordan IKT kan bidra til å:

  • effektivisere og forenkle arbeidsprosesser
  • øke den reelle pasientmedvirkning
  • øke kvaliteten på helsehjelpen
  • legge til rette for samhandling og god kommunikasjon mellom helsepersonell og mellom helsepersonell og pasient, samtidig som taushetsplikten og pasientens integritet blir ivaretatt.
 

Leseren vil også finne ordforklaringer, oversikt over nettsteder med helseinformasjon, oversikt over journalsystemer og hovedleverandører i de ulike sektorer og mange andre nyttige referanser.


 

Tittel:          Medvirkning, samhandling og sikkerhet

Redaktør:  Torunn Vatnøy
Forlag:      Conflux
ISBN:        978-82-997273-4-1

Pris:         360,-

Klikk her for å bestille boken.

 

Om redaktøren

 

Bokens redaktør er intensivsykepleier ved Sørlandet Sykehus Arendal og er daglig i kontakt med pasienter og teknologi.

Torunn Vatnøy har master i helseinformatikk fra Høgskolen i Agder og Universitetet i Ålborg og har i flere år arbeidet med undervisning og veiledning for sykepleierstudenter ved høgskolen i Agder. Det er denne kombinasjonen av utdanning og praksis som har motivert henne til å lage boken.

 

Forfattere

Annebeth Askevold, sjefrådgiver ved KITH AS, Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren.

Grete Bach, seniorrådgiver ved KITH AS, Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren.

Liv Berit Fagerli, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.

Mariann Fossum, høgskolelektor, doktorgradsstudent og studiekoordinator for videreutdanning i helse- og sosialinformatikk ved Høgskolen i Agder.

Cornelia M. Ruland, forskningssjef på senter for pasientmedvirkning ved Rikshospitalet og professor ved medisinsk fakultet ved universitetet i Oslo

Eva Skipenes, sikkerhetsrådgiver ved NST, Nasjonalt senter for telemedisin.

Solbjørg Terjesen, høgskolelektor ved Høgskolen i Agder

Torunn Vatnøy, intensivsykepleier ved Sørlandet Sykehus Arendal

Jostein Ven, seniorrådgiver ved KITH AS, Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren.